top of page

Chronimy Twoje dane.

Polityka prywatności firmy F.H.U.P. Fabryka Barw Bartosz Walocha

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma F.H.U.P. Fabryka Barw Bartosz Walocha z siedzibą w Rybniku na ul. Wodzisławskiej 190. NIP 6422999650.

 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez F.H.U.P. Fabryka Barw Bartosz Walocha w następujących celach:

- wystawiania faktur

- realizacji i obsługi zamówień

- dla realizacji celów podatkowych

- wszelkiego kontaktu w celu realizacji Państwa zamówienia

- prowadzenia działań marketingowych

- obsługi usług płatniczych

- windykacji należności oraz działań powiązanych

- archiwizowania danych w celu realizacji kolejnych zamówień

 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez F.H.U.P. Fabryka Barw Bartosz Walocha w zakresie niezbędnym do realizacji celów o których mowa powyżej.

 

4. Państwa dane będą przechowywane przez okres nieograniczony do czasu wycofania przez Państwa zgody lub ustania celu, dla jakiego dane są gromadzone.

 

5. Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w odniesieniu do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych pragniemy poinformować o przysługujących Państwu prawach:

 

Prawo do uzyskania informacji ze strony administratora danych osobowych, czy przetwarza on dotyczące Pana/Pani dane osobowe, oraz prawo dostępu do tych danych, zgodnie z art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

• Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, zgodnie z art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

• Prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

• Prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, zgodnie z art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

 

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO/ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania do Państwa materiałów informacyjnych, marketingowych, obsługi i realizacji zamówień. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność wysyłania do Państwa materiałów informacyjnych, marketingowych jak również obsługa i realizacja zamówień.

bottom of page